Visit cashbuddy

 

Kuvaus lainatuotteen pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Kulutusluotto

Nostoa koskevat ehdot

Luotonmyöntäjä maksaa myönnetyn luoton määrän
luottosopimuksessa mainitulle pankkitilille myönteisen
luottopäätöksen jälkeen. Alustava luottopäätös on voimassa
kolme viikkoa. Luottopäätös raukeaa, mikäli alustavaa
luottopäätöstä ei allekirjoiteta sekä vaadittuja asianmukaisia
liitteitä toimiteta luotonhakijan toimesta.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Alustavan laskelman mukaan: 36 kk

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut
kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Maksuerät suoritetaan luotonsaajalle toimitettavan
lyhennysohjelman mukaisesti. Korko ja/tai maksut on
maksettava kuukausierän yhteydessä, sovitun eräpäivän
mukaan.

Vaadittavat vakuudet

Luoton saamiseksi ei vaadita vakuutta tai muuta lisäpalvelua
sisältävää sopimusta.

 

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot 

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Cashbuddy:n asiakaspalveluun, puh. 010 802 252. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Cashbuddy:lle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).