Visit bildelaronline24

Biltillbehör

Biltillbehör fyller många funktioner som markant förenklar livet bilägaren.I synnerhet gör de bilvården enklare, de skyddar bilen från skador och ökar säkerheten både för förare och passagerare, och bidrar till maximal komfort under färd.

Bilvårdsprodukter

Bilvårdsprodukter är produkter som är avsedda för bilvård såsom rengöring, polera olika ytor, maskera och avlägsna små defekter som syns på fordonet vid användning.

Verktyg och utrustning

För att kunna utföra underhåll och reparation, kommer du att behöva speciella verktyg. Med hjälp av dessa kommer du att kunna byta däck, reparera elektriska ledningar, demontera fallerande komponenter, montera reservdelar, hantera tekniska vätskor, eliminera fel i karossen, strippa bort färg, grunda och måla, och göra många andra saker på gör-det-själv-basis.

Billampor
Diagnostisering

Om bara en lampa lyser så måste du använda dig av en testlampa och utföra en inspektion. Om det är själva lampan som inte lyser så beror det på själva glödlampan då, det vill säga: glödtråden har brunnit up, bristande kontakt med uttaget eller dålig kabeldragning. Inget ljus från kontrollampan tyder på ingen koppling mellan centrala kontaktuttaget och adaptern.

Om hela belysningssystemet inte fungerar så är det troligen en säkring som har gått. Fastställ orsaken bakom utbrändhet och uteslut kortslutning innan du påbörjar reparationsarbeten.

Vid fallet av låg ljusnivå från glödlamporna så måste du bedöma kontaktkretsens pålitlighet, såväl som att inspektera ljuset. Inga spår av fukt, smuts och mekaniska skador bör hittas.

Om någon eller flera av indikatorerna på instrumentpanelen är släckta tyder det på att lamporna har brunnit upp eller så är instrumentpanelens strömbrytare trasig.

Motorolja är en teknisk vätska i motorn smörjningssystem. Den reducerar friktionen på motordelarna, tack vare detta förlängs dess livslängd, arbetar den mer effektivt samtidigt som bränsleförbrukningen reduceras. Den kyler ner motorns komponenter, rengör från smuts och avlagringar av kol samt skyddar mot korrosion.

Komponenter som bilsdäck består av

Personbilsdäck tillhör hjulets design. De är slags gummiringar runt hjulets omkrets som oftast kallas för fälg och består av syntetiskt gummi och kord. De har till syfte att försäkra däckets grepp med vägen för att optimera styrningen av fordonet och för att kunna accelerera och bromsa med god prestanda. Till personbilar så används främst slanglösa däck.

Diagnostisering

Diagnostisera bromsskivans tillstånd med hjälp av mätverktyget – ett skjutmått. Skillnaden i tjocklek mellan ny och sliten skiva ska vara mellan 1-3 mm. Utför mätningen i området på skivan som faktiskt används. En särskild anordning med en indikator som kan fånga värden till och med 0,01 mm skall användas för att avgöra var gränsen går på området som används på skivan.